Skrypt forum został zaktualizowany. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o skorzystanie z opcji Nie pamiętam hasła.

Regulamin forum

obowiązujący od 3.06.2012

Informacje dla "zaglądaczy", dla nowych użytkowników, dla sponsorów, sklepów i innych firm. Regulamin, charakterystyka forum, historia, FAQ, ....

Moderator: Administracja

Zablokowany
Szefcio
Administracja
Posty: 229
Rejestracja: 01 paź 2009, 17:18
Imię: Nobody
Lokalizacja: wirtualny świat
Płeć:

Regulamin forum

Post autor: Szefcio »

[center]Preambuła[/center]
Forum powstało z myślą o konsolidacji środowiska akwarystów Podkarpacia ale nie jest ograniczone tylko do nich. Nie jest ono tylko miejscem do dyskusji, ale i miejscem do nawiązywania przyjaźni, wspólnych przedsięwzięć itp. Jest więc pewną społecznością ludzi skupionych przy swoim hobby w pewnym miejscu w sieci.

Strona formalna forum jest własnością społeczną zarządzaną przez założycieli i wybranych użytkowników forum zwanych dalej administracją forum korzystających z głosu doradczego użytkowników forum.

Obecność każdej osoby na forum wymaga przestrzegania przez nią zasad określonych w regulaminie. Administracja jest zobligowana do pilnowania przestrzegania tych zasad przez wszystkich a nawet ich wymuszenia poprzez udzielanie kar jeżeli będzie to konieczne. Administracja posługuje się wspólnym kontem „szefcio”, które wykorzystywane jest po ustaleniu wspólnej decyzji przez grupę administracji.

Priorytetem na forum będzie utrzymanie atmosfery wzajemnego szacunku.

Rejestracja i korzystanie z forum są dobrowolne ale i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu


[center]REGULAMIN[/center]

I. Użytkownik wyraża zgodę na:
1. Poprawianie i usuwanie napisanych przez siebie tekstów, jego fragmentów, załączonych fotografii, sygnatur, avatarów, pól do wypełniania, linków, załączników jeżeli naruszają one interes osób trzecich, nie spełniają norm pożycia społecznego, mogą (nawet nieświadomie) wywołać kłótnie, zakłócają w sposób techniczny forum, układ strony a także w każdy inny sposób nie są w zgodzie z regulaminem.

2. Edycję zamieszczanych zdjęć (przesunięcie na inny serwer, zmniejszenie rozdzielczości itp.) jeżeli powodują one problemy z funkcjonowaniem forum (związane np. z powolnym wgrywaniem się zdjęć, możliwością ich przeterminowania i zniknięcia), lub gdy zamieszczone zdjęcie ma niepotrzebnie dużą rozdzielczość wobec przedstawianej treści. Czyli np. zbyt duże rozmiarowo zdjęcie lub zajmujące zbyt dużo miejsca na dysku a które zamieszczone jest w dziale giełda lub zdjęcie kiepskiej jakości zrobione telefonem komórkowym, na którym i tak niewiele widać.

3. Bezpłatne udostępnienie zamieszczonych materiałów do których posiada on prawa własności (zdjęć, rysunków, programów itp.) do celów niekomercyjnych związanych z działaniem i promocją forum. Nie jest to absolutnie związane z przekazaniem praw autorskich do tych materiałów forum przez jego właściciela i ograniczeniem mu praw dysponowania utworem poza forum.

4. Dyscyplinowanie w przypadku naruszenia regulaminu któremu może towarzyszyć publiczna debata na temat wykroczenia; możliwość opublikowania publicznie treści korespondencji prywatnej gdy jest to konieczne dla wyjaśnienia sprawy.

5. Informowanie na forum publicznym o zaistnieniu kary wraz z podaniem nicka i powodu decyzji.

6. Prowadzenia na forum listy nieuczciwych kontrahentów.

7. Decydowanie przez administrację forum o usunięcu lub nie tematów/postów zamieszczonych na forum. Nie ma ona obowiązku kasowania postów opublikowanych na forum, nawet jeśli autor (załóżmy, że obrażony) wyrazi takie życzenie. Pisanie na forum nie jest niczyim obowiązkiem - każdy pisze z własnej inicjatywy. Forum nie może jednak istnieć w zależności od czyjegoś dobrego, czy złego humoru. Usuwanie tematów i postów na pewno nie jest karą dla administracji, czy konkretnej osoby na forum ale jest szkodą dla pozostałych dyskutantów i szeroko rozumianego całego środowiska akwarystów i temu administracja będzie przeciwdziałać. Stąd nie pisz tego co chciałbyś później usunąć.

8. Decydowanie przez administrację o usunięciu/zmianie nazwy konta lub nie. Przykładowo jeżeli ktoś narozrabia to jego konto nie będzie usuwane jako przestroga dla innych.

9. Różnicowanie dostępu użytkowników do działów forum, w których prowadzone są dyskusje związane z forum. Dostęp do takich działów zależny jest od obecności użytkownika w odpowiedniej grupie. Sposób naboru do grup precyzowany jest poza regulaminem głównym.

10. Dostawanie informacji od administracji informacji (pw, e-mail itp.) dot. spraw związanych z forum.


II. Pisanie w każdym miejscu forum (również w korespondencji prywatnej oraz SB)
1. Na forum ceniona jest wolność słowa w kwestiach merytorycznych ale wyrażona w sposób kulturalny z zachowaniem zasad netykiety i savoir-vivre. Przykładowo zbyt intensywne upieranie się przy swoim zdaniu zwykle prowadzi do kłótni. Po prostu odpuść – na pewno ty masz rację a ktoś niech sobie pisze co chce.

2. We wszystkich wypowiedziach zachowujemy też literę prawa (w tym ustawy o prawach autorskich) i reguł języka polskiego, nie nadużywając elementów utrudniających odczytanie informacji oraz elementów "krzykliwych" takich jak: kolory, kapitalizowane litery itp. Kolor czerwony tekstu jest zarezerwowany do wyłącznego użytku administracyjnego.

3. Niedozwolone są wypowiedzi, zamieszczanie zdjęć, avatarów, podpisów itp. które zwykle prowadzą do kłótni, tj. tematy polityczne, religijne, związane z dyskryminacją na jakimkolwiek tle, tematy gorszące młodszych użytkowników, obrażające odczucia religijne i inne które można uznać za niestosowne na forum akwarystycznym.

4. Wypowiedzi na forum mają mieć związek z tematem wątku a ten ma być założony w odpowiedniej kategorii forum. Posty na inne tematy, krótkie - nic nie wnoszące treści posty mogą być usuwane bez ostrzeżenia. Tematy zakładane w złej kategorii mogą być przenoszone, wątki wielotematyczne dzielone, podobne łączone a tytuły tematów zmieniane.

5. Zalecane jest sprawdzenie, czy dany problem nie został już wcześniej poruszony na forum. Nowy temat, który obejmuję sprawy o których właśnie toczy się dyskusja może być usuwany. Dublowanie tematu, np. w różnych działach jest zabronione.

6. Należy zadbać o to, aby linki i fotografie zamieszczane w postach nie przeterminowywały się. Do zdjęć należy więc używać odpowiednich serwerów hostingowych lub korzystać z wgrywajki forum: http://podforak.rzeszow.pl/viewtopic.php?t=4446 . Linki aukcji allegro należy umieszczać zarchiwizowane wg zaleceń w temacie: http://podforak.rzeszow.pl/viewtopic.php?t=117

7. Cytowanie czyjejś wypowiedzi powinno być krótkie - dotyczące wyłącznie fragmentu do którego chcemy się ustosunkować.

8. Administracja przyjmuje przez domniemanie, że właścicielami wszelkich zamieszczonych na forum materiałów są osoby je zamieszczające. Ewentualną odpowiedzialność prawną za nie ponoszą wyłącznie osoby je zamieszczające. Forum nie nabywa praw do dysponowania utworami zamieszczonymi na forum na innych zasadach niż określone w rozdziale I. Stąd utwór może być przykładowo opublikowany w każdym innym miejscu przez twórcę a osoby chcące wykorzystać poza forum w jakikolwiek sposób zamieszczone tu zdjęcia, artykuły itd. musi uzyskać zgodę twórcy a nie forum.

9. Właścicielem tematów (jako zbioru postów pisanych w określonym porządku i w określonym celu) jest forum. Nie wolno samodzielnie usuwać (zamazywać) postów tworzących temat. Decyzję co do ewentualnej możliwości usunięcia tematów (postów) podejmuje administracja na wniosek autora kierując się dobrem forum i przepisami prawa. W przypadku, gdy użytkownik sam usunie posty, tworzące temat (wcześniejsze niż ostatni post w danym temacie) zaburzy tym samym strukturę tematu. W takim przypadku administracja zastrzega sobie prawo do przywrócenia usuniętych treści oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych.


III. Sprawy międzyludzkie
Forum powinno być miejscem, gdzie ludzie się szanują i nie działają przeciw sobie dla uzyskania krótkotrwałych zysków. Stąd udowodnione poniższe i inne nieetyczne działania wobec użytkowników forum mogą być publicznie ogłoszone z opisem sprawy i podaniem nicka użytkownika forum. Poza tym użytkownikowi może być odebranie rangi honorowej (jeśli użytkownik taką posiada).

1. Zabronione jest wykorzystywanie forum jako miejsca do pozyskiwania darmowych lub za bezcen "fantów" w celach zarobkowych tj. z myślą o sprzedaży.

2. Szanując kontrahentów umowy powinny być dotrzymywane a zmiany ustaleń można dokonać jedynie za zgodą obydwu zainteresowanych stron. Ogłaszający ofertę ma też prawo decydować o wyborze kontrahenta.

3. Oszukanie kontrahenta w interesach, szantażowanie, grożenie łamie polskie prawa - tu też może być napiętnowane.

4. Niedopuszczalna jest tzw. "niezdrowa konkurencja", czyli m.in. „wyrywania sobie klientów”, ośmieszanie czyjeś oferty itp. nawet jeżeli jest robiona nieświadomie.


IV. Sygnatury i avatary
1. Prosimy o stosowanie sygnatur w miarę możliwości nie zabierających zbyt dużo miejsca. Gdy np. podpis przekracza objętość postu to utrudnia czytanie dyskusji.

2. Podpisy, bannery i avatary nie mogą zanadto rozpraszać użytkowników. Proszę unikać grafik ruchomych.

3. W sygnaturze możliwe jest odsyłanie do innych stron www (również firmowych) jednak bez nachalnej reklamy.


V. Reklamowanie
1. Nie ma zakazu reklamowania nazw produktów, firm czy forów w treści postów jeżeli wynika to z kontekstu wątku np. "wg mnie najlepszy wyrób to ...., możesz kupić to i to najlepiej tam i tam a pisali o tym na forum: ......". Działanie, które można uznać za zorganizowane, tj. np. umieszczanie wszędzie gdzie się da informacji, często w miejscach niezbyt pasujących a dot. własnej sprzedaży, produktu/firmy/forum, rozsyłanie ofert itp. może być potraktowane jako naruszenie netykiety (namolna reklama i spam) bądź jako nieuczciwa konkurencja i ukarane.

2. Samodzielne reklamowanie sklepów, firm, sponsorów oraz oczywiście ich ofert, aktualnych promocji, zmiany asortymentu itd. odbywa się w dziale „Autoreklama....”. Działy "sklepy.." przeznaczone są do opiniowania sklepów a nie ich reklamowania przez właścicieli/obsługę. Ewentualne posty reklamowe umieszczone w innych miejscach mogą zostać usunięte.

3. Prezentowanie produktów oraz ich testy prowadzone po ich otrzymaniu do testów od producenta/dystrybutora/sprzedawcy odbywa się w dziale "Prezentacje i testy...".

4. Reklamowanie sprzedaży indywidualnej możliwe jest tylko w działach "Giełdy". Z innych miejsc reklamy mogą być usuwane w przypadku recydywy autor ukarany. Zalecane jest podanie w ofercie wszelkich informacji dot. towaru m.in. ceny sprzedawanego produktu. Wszystkie tematy nie aktualizowane przez 14 dni poza ofertami długotrwałymi (przyklejonymi) w dziale giełda są usuwane automatycznie jako przeterminowane.

5. Reklamowanie innych forów odbywa się głównie w dziale "Co w necie piszczy". Dopuszczalne jest ich reklamowanie w sygnaturze na zasadzie wzajemności (tj. na reklamowanym forum takie działanie nie może być zabronione). W przeciwnym wypadku odwołanie takie może zostać usunięte.


VI. Utrzymywanie porządku na forum
1. Nadzór nad stroną formalną forum, jej aktualizacja w razie potrzeby oraz kontrolą przestrzegania regulaminu przez użytkowników utrzymuje administracja forum interweniując z własnej inicjatywy bądź na wniosek użytkowników.

2. Administracja informuje użytkowników w sprawach technicznych jak również zwraca uwagę użytkownikowi za niestosowne zachowanie każdą dostępną na forum metodą itp. Obowiązkiem użytkownika jest dostosowanie się do prośby administracji.

3. W przypadkach kłótni, awantur, spraw dyscyplinarnych, w sprawach w których musi być przeprowadzona dyskusja w gremium administracji itp., członek administracji może nałożyć czasową blokadę zarówno tematów i/lub użytkowania konta przez użytkownika.

4. Ujawnienie osobom nieuprawnionym treści rozmów poufnych - z działów dostępnych tylko określonej grupie użytkowników jest zabronione.

5 Nadużywanie specjalnych uprawnień przez osobę ją posiadającą (np. członka administracji) może być ukarane aż do zabrania mu uprawnień i usunięcia z uprzywilejowanej grupy włącznie.

6. Osoba niestosująca się do regulaminu (w tym głównie, ale nie wyłącznie: nie spełniająca norm pożycia społecznego, działająca na szkodę forum lub łamiąca prawo) będzie karana ostrzeżeniami oraz tzw. banami wg reguł powszechnie akceptowalnych na większości forów. Kary mogą być następujące (w kolejności wg powagi spraw):
- upomnienia (prośby) pisemne w poście, w SB itp. proszące o wykonanie/zaniechanie określonego działania,
- ostrzeżenie pisemne w poście, w SB, pw w treści którego następuje zasygnalizowanie, że w przypadku nie dostosowania się do próśb administracji może nastąpić nadanie ostrzeżenia punktowego.
- ostrzeżenie punktowe od 1 do 3 punktów.
- ban, czyli blokada wejścia na forum określonemu nickowi,
- ban na IP, czyli blokada wejścia przez określoną osobę/grupę osób. W przypadku korzystania z kilku adresów będą blokowane wszystkie.
W niektórych przypadkach następuje usunięcie z określonej grupy "honorowej".

7. Członkowie administracji nadają kary według własnej oceny powagi wykroczenia, recydywy itd. korzystając często z opinii osób zaangażowanych w funkcjonowanie forum. Ostrzeżenia i bany nadawane są z kont własnych lub wspólnie. Każda wymierzona użytkownikowi kara może być dowolnego stopnia, do bana włącznie. Punkty ostrzeżeń sumują się. Liczba punktów 3 uniemożliwia pisanie na forum - możliwe jest jednak prowadzenie korespondencji, m.in. służącej wyjaśnieniu sprawy. Liczba punktów 4 uniemożliwia korzystanie z forum (tzw. ban). Otrzymujący karę może odwołać się za pośrednictwem dowolnego członka administracji. Odwołanie będzie rozpatrzone poprzez dyskusję w gronie członków administracji a podjęta wtedy decyzja jest ostateczna.

8. W przypadku poprawy zachowania ostrzeżenie punktowe otrzymane za drobne przewinienie (tj. z wagą 1) może ulec zawieszeniu po minimum miesiącu od jego wystawienia a następnie zanikowi po upływie 3 miesięcy. W przypadku uzyskania kolejnego ostrzeżenia przed zanikiem poprzedniego, punkty za zawieszone ostrzeżenie ulegają przywróceniu.

9. Konta tworzone w celu wywołania "zadym", niesmacznych żartów (np. o niestosownej nazwie, dla dokonania obraźliwego postu), kłótni, spamowania, pozycjonowania, kierowania do podejrzanych stron, wprowadzenia innych w błąd itp. będą banowane bez przeprowadzenia szczegółowej procedury dyscyplinarnej a sporne elementy (posty, linki) usuwane.


VII. Inne
1. Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby, choćby przypadkowo – w tych sytuacjach administracja będzie prosić o zmianę spornych elementów (nick, avatar itp.) a w przypadkach odmowy bądź milczenia będzie ona usuwać taką zgodność według własnego uznania.

2. W niektórych działach zamieszczone są regulaminy działu (np. regulamin giełdy) i ich przestrzeganie jest obowiązkowe.

3. W sprawach, których nie obejmuje regulamin ogólny lub nie zostały podane szczegóły decyduje głos członka administracji od którego decyzji można się odwołać. Rozstrzygający we wszelkich sprawach jest głos wypracowywany wspólnie przez grupę członków administracji, często po zasięgnięciu opinii innych użytkowników.

4. Działania administracji są jawne i podlegają ocenie przez użytkowników forum a więc w przypadkach spornych pytaj - ma ona obowiązek uzasadnić swoje decyzje. Sugerowanie sposobu jej pracy odbywa się w dziale "Nasza Mała Ojczyzna". Dotyczy to również propozycji zmian regulaminu. Ewentualne uwagi dot. treści określonych postów i wątków należy zgłosić bezpośrednio administracji, najlepiej za pomocą ikony "zgłoś post" informując w zgłoszeniu o jego powodzie.

5. Regulamin może być doprecyzowany/zmieniony w każdym momencie. Zmiany w postanowieniach regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym w ogłoszeniu o jego zmianie i obowiązują wszystkich użytkowników forum. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkowników forum od obowiązku respektowania jego postanowień.

Aby obecność na forum była tylko przyjemnością prosimy o poczuwanie się do współodpowiedzialności za nie - zgłaszanie ewentualnych przypadków naruszenia regulaminu do Administracji, zgłaszanie potrzeb uwzględnienia w regulaminie określonych wpisów oraz wszelką inną pomoc.

Treść regulaminu jest chroniona przepisami prawami autorskiego. Kopiowanie na inne fora bez zgody administracji zabronione.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Szefcio, łącznie zmieniany 3 razy.
Konto wspólne dla całej administracji. Administracja najważniejsze decyzje podejmuje wspólnie i prezentuje je poprzez to konto - są to wspólne decyzje więc proszę nie atakować konkretnej osoby.
Kierowanie korespondencji na to konto jest bezcelowe.
Zablokowany

Wróć do „Jesteś tu pierwszy raz? Koniecznie zajrzyj.”